CHMIELOTY 2021

XI Ogólnopolski Piknik Paralotniowy 20-22.08.2021

Chmieloty 2018
Piknikowa brać paralotniowa
PPG-antowe trofeum
Wieczorna integracja
Tortowa impreza
Chmielaki oczami pilota
Jedyny słuszny baner :)

CHMIELOTY 2018

REGULAMIN PIKNIKU CHMIELOTY 2018

REGULAMIN IX OGÓLNOPOLSKIEGO PIKNIKU PARALOTNIOWO-LOTNIOWEGO - CHMIELOTY 2018

REGULAMIN PIKNIKU CHMIELOTY 2018

 1. IX Ogólnopolski Piknik paralotniowo-lotniowy CHMIELOTY 2018 odbędzie się w dniach 17-19 sierpnia 2018r. w Krasnymstawie. Rozpoczęcie pikniku zaplanowano na 17 sierpnia na godzinę 17:00.
 2. Organizatorem pikniku jest Krasnostawskie Stowarzyszenie Paralotniowe. Startowisko CHMIELOTÓW wytyczone będzie na terenie boisk zarządzanych przez MOSiR Krasnystaw, będących własnością Urzędu Miasta Krasnegostawu, a położonych na błoniach Miasta.
 3. Piloci korzystający ze startowiska w dniach pikniku zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego postanowień.
 4. Każdy pilot korzystający ze startowiska wykonuje loty na własną odpowiedzialność zgodnie z prawem lotniczym.
 5. Obowiązuje posiadanie ważnego Świadectwa Kwalifikacji i ubezpieczenia OC.
 6. Pilot zobowiązany jest dysponować łącznością radiową na częstotliwości wskazanej przez organizatora.
 7. Pilot zobowiązany jest stosować się do poleceń Kierownika lotów, a każdy zamiar startu i lądowania sygnalizować Kierownikowi krótkimi i zwięzłymi komunikatami radiowymi.
 8. Zakazuje się wykonywania lotów nad startowiskiem w celach innych niż start i lądowanie.
 9. Uczestników Pikniku (dotyczy pilotów) obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu w czasie wykonywanych lotów (nie latamy na podwójnym gazie). Na żądanie Kierownika lotów Pilot jest zobowiązany poddać się badaniu trzeźwości za pomocą alkomatu. Wynik pozytywny powoduje wydanie zakazu lotów do odwołania. Nie zastosowanie się do żądania skutkuje wykluczeniem z imprezy.
 10. Wpisowe na trzy dni trwania imprezy wynosi "0" zł.

Wpisowe obejmuje:

 • opaska na rękę
 • identyfikator
 • smycz

  Dodatkowo będzie możliwość nabycia "waluty chmielotowej - GLAJCAR" 1gl=5zł upoważnającej do zakupu posiłku, piwa, napoju, koszulki... na terenie pikniku.

11. Telefony do organizatorów są podane na stronie internetowej http://chmieloty.krasnystaw.pl w zakładce kontakt.

12. Loty komercyjne w czasie CHMIELOTÓW wymagają spełnienia dodatkowych warunków ustalonych indywidualnie przez organizatora.

13. Osoby biorące udział w pikniku, wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na naszych stronach internetowych, promujących piknik CHMIELOTY