CHMIELOTY 2021

XI Ogólnopolski Piknik Paralotniowy 20-22.08.2021

Chmieloty 2018
Piknikowa brać paralotniowa
PPG-antowe trofeum
Wieczorna integracja
Tortowa impreza
Chmielaki oczami pilota
Jedyny słuszny baner :)
facebook_page_plugin

CHMIELOTY 2016

REGULAMIN PIKNIKU CHMIELOTY 2016

REGULAMIN PIKNIKU PARALOTNIOWO-LOTNIOWEGO CHMIELOTY 2016

REGULAMIN PIKNIKU PARALOTNIOWO-LOTNIOWEGO CHMIELOTY 2016

 1. Piknik paralotniowo-lotniowy CHMIELOTY 2016 odbędzie się w dniach 19-21 sierpnia 2016r. w Krasnymstawie. Rozpoczęcie pikniku zaplanowano na 19 sierpnia na godzinę 15:00.
 2. Organizatorem pikniku jest Krasnostawskie Stowarzyszenie Paralotniowe. Startowisko CHMIELOTÓW wytyczone będzie na terenie boisk zarządzanych przez MOSIR Krasnystaw, będących własnością Urzędu Miasta Krasnegostawu, a położonych na błoniach Miasta.
 3. Piloci korzystający ze startowiska w dniach pikniku zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego postanowień.
 4. Każdy pilot korzystający ze startowiska wykonuje loty na własną odpowiedzialność zgodnie z prawem lotniczym.
 5. Obowiązuje posiadanie ważnego Świadectwa Kwalifikacji i ubezpieczenia.
 6. Pilot zobowiązany jest dysponować łącznością radiową na częstotliwości wskazanej przez organizatora.
 7. Pilot zobowiązany jest stosować się do poleceń Kierownika lotów, a każdy zamiar startu i lądowania sygnalizować Kierownikowi krótkimi i zwięzłymi komunikatami radiowymi.
 8. Zakazuje się wykonywania lotów nad startowiskiem w celach innych niż start i lądowanie.
 9. Uczestników Pikniku obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu w czasie wykonywanych lotów (nie latamy na podwójnym gazie). Na żądanie Kierownika lotów Pilot jest zobowiązany poddać się badaniu trzeźwości za pomocą alkomatu. Wynik pozytywny powoduje wydanie zakazu lotów do odwołania. Nie zastosowanie się do żądania skutkuje wykluczeniem z imprezy.
 10. Wpisowe na trzy dni trwania imprezy wynosi 120 zł.

Wpisowe obejmuje:

 • Kolacja (grill) 19 sierpnia
 • Śniadanie (grill) 20 sierpnia
 • Obiad (grochówka ) 20 sierpnia
 • Kolacja (grill) 20 sierpnia
 • Ognisko i koncert lokalnego zespołu (20 sierpnia)
 • Śniadanie (grill) 21 sierpnia
 • 5 piw
 • Kawa, herbata
 • Koszulka okolicznościowa
  Dodatkowo istnieje możliwość zakupu karnetu żywieniowego dla osoby towarzyszącej w cenie 60zł.

11. W przypadku wpłaty wpisowego w formie przedpłaty na konto Stowarzyszenia i odwołania imprezy z powodu złych warunków atmosferycznych spowoduje zwrot wpisowego w całości.

12. Telefony do organizatorów są podane na stronie internetowej http://chmieloty.krasnystaw.pl w zakładce kontakt.

13. Loty komercyjne w czasie CHMIELOTÓW wymagają spełnienia dodatkowych warunków ustalonych indywidualnie przez organizatora.