CHMIELOTY 2021

XI Ogólnopolski Piknik Paralotniowy 20-22.08.2021

Chmieloty 2018
Piknikowa brać paralotniowa
PPG-antowe trofeum
Wieczorna integracja
Tortowa impreza
Chmielaki oczami pilota
Jedyny słuszny baner :)
facebook_page_plugin

Regulamin Chmielotów 2012

REGULAMIN
PIKNIKU PARALOTNIOWO-LOTNIOWEGO
CHMIELOTY 2012


1. Piknik paralotniowo-lotniowy CHMIELOTY 2012 odbędzie się w dniach 17-19 sierpnia 2012r. w Krasnymstawie. Rozpoczęcie 17 sierpnia o godzinie 15,00.
2. Organizatorem pikniku jest Krasnostawskie Stowarzyszenie Paralotniowe. Startowisko CHMIELOTÓW wytyczone będzie na terenie boisk zarządzanych przez MOSIR Krasnystaw, będących własnością Urzędu Miasta Krasnegostawu, a położonych na błoniach Miasta.
3. Piloci korzystający ze startowiska w dniach pikniku zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego postanowień.


4. Każdy pilot korzystający ze startowiska wykonuje loty na własną odpowiedzialność zgodnie z prawem lotniczym.
5. Obowiązuje posiadanie Świadectwa Kwalifikacji i ubezpieczenia.
6. Pilot zobowiązany jest dysponować łącznością radiową na częstotliwości wskazanej przez organizatora.
7. Pilot zobowiązany jest stosować się do poleceń Kierownika lotów, a każdy zamiar startu i lądowania sygnalizować Kierownikowi krótkimi i zwięzłymi komunikatami radiowymi.
8. Zakazuje się wykonywania lotów nad startowiskiem w celach innych niż start i lądowanie.
9. Obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu w trakcie wykonywanych lotów.